مكتبة الشروحات

البوابة الرئيسية > مكتبة الشروحات > 2. Noțiuni introductive > Ce viteză am la internet ?

Ce viteză am la internet ?

Pentru a putea testa viteza providerului Dumneavoastră, accesați dintr-un browser compatibil flash http://www.vitezamea.eu și apăsați pe BEGIN TEST YOUR PREFERRED SERVER.

Chroot Network SRL menține una din instanțele speedtest.net din Romania.


 طباعة

اقرأ أيضاً :