Este firma noastră un Operator de Date cu Caracter Personal?

Răspunsul la această întrebare este DA.

Societatea noastră, SC Chroot Network SRL este un Operator de Date cu Caracter Personal, conform cerințelor Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată precum şi Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

SC Chroot Network SRL este înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucărilor de Date cu Caracter Personal la poziția 18185 din data de 17.11.2010. Puteți accesa oricând acest registru, la această adresă Web.

SC Chroot Network SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.

Conform Legii 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC Chroot Network SRL.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


 Tipărire

V-ar mai putea interesa și