Cum instalez LetsEncrypt pe serverul meu virtual?

Instalarea Let's Encrypt pe Debian și Ubuntu

Apache

 1. Actualizare Sistem și Instalare Certbot
  • Rulați sudo apt update și sudo apt install python3-certbot-apache pentru a instala Certbot.
 2. Obținerea Certificatului SSL
  • Folosiți sudo certbot --apache pentru a obține și instala certificatul.
 3. Configurarea Automată a Reînnoirii
  • Certbot va adăuga un cron job pentru reînnoirea automată a certificatelor.

NGINX

 1. Instalare Certbot
  • Instalați Certbot cu sudo apt install python3-certbot-nginx
 2. Obținerea și Instalarea Certificatului
  • Utilizați sudo certbot --nginx pentru configurarea automată și obținerea certificatului.
 3. Reînnoire Automată
  • Similar cu Apache, reînnoirea se va face automat.

Instalarea pe CentOS, Rocky Linux, AlmaLinux, Oracle Linux

Apache

 1. Instalare EPEL
  • sudo yum install epel-release pentru a adăuga EPEL repository.
 2. Instalare Certbot
  • sudo yum install certbot python3-certbot-apache
 3. Configurarea Certificatului
  • sudo certbot --apache pentru configurarea certificatului SSL.

NGINX

 1. Adăugare EPEL și Instalare Certbot
  • Similar cu Apache, dar cu python3-certbot-nginx.
 2. Configurarea Certificatului
  • Folosiți sudo certbot --nginx

Instalarea pe Arch Linux

Apache și NGINX

 1. Instalare Certbot
  • sudo pacman -S certbot
 2. Pentru Apache
  • sudo certbot --apache
 3. Pentru NGINX
  • sudo certbot --nginx
 4. Reînnoire Automată
  • Adăugați un cron job sau utilizați systemd timer pentru reînnoirea certificatelor.

Alte Distribuții

 • Fedora: Procesul este similar cu CentOS/RHEL.
 • OpenSUSE: Utilizați zypper pentru a instala Certbot.

Note Importante

 • Securitate: Asigurați-vă că serverul este actualizat și configurat corespunzător pentru securitate.
 • Testarea Automată de Reînnoire: Testați reînnoirea automată pentru a vă asigura că funcționează corect.
 • Backup: Faceți backup pentru configurațiile serverului înainte de modificări.


 Tipărire

V-ar mai putea interesa și